I mocnego przytrzymają. Przysłowie ludowe
Page Designed by Tmaxwell